Psykologi- ja psykoterapiapalvelut

Heli Nurmi

Olen aina ollut kiinnostunut ihmisen mielen liikkeistä ja siitä, miten voin auttaa ihmisiä hahmottamaan omaa psyykkistä tilaa sekä auttaa heitä löytämään keinoja säädellä omaa psyykkistä hyvinvointia ja jaksamista. Työskentelyotteeni on asiakasta kunnioittava, mutta samalla vuorovaikutteinen. Pyrin lempeästi ohjaamaan asiakasta hyvinvointia tukevaan suuntaan. Asiakkaiden palaute on ollut hyvää ja toipumista on tapahtunut psykoterapian myötä.

Psykoterapiapalvelut

Kognitiivinen psykoterapia

Kognitiivisessa psykoterapiassa tarkastellaan itselle haitallisia tai itseä kuormittavia ajattelutapoja. Näiden yhteyksiä ongelmallisiin kokemuksiin, tunteisiin ja toimintatapoihin tutkitaan yhteistyössä asiakkaan kanssa. Psykoterapiassa sovitaan myös yhdessä asiakkaan hyvinvointia tukevat tavoitteet, jotka ohjaavat psykoterapian kulkua. Ongelmanratkaisutaitoja kehitetään ja vahvistetaan terveyttä sekä hyvinvointia tukevia ajattelu- ja toimintatapoja. Uusia suhtautumistapoja harjoitellaan käytännönläheisesti arjessa. Suuntauksessa painotetaan sitä, että ajatukset, tunteet ja toiminta ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään. Asiakkaan tilanteen ja tarpeen mukaan käytetään tarvittaessa myös muiden psykoterapiasuuntausten lähestymistapoja. Kognitiivisesta psykoterapiasta on tutkitusti hyötyä monen eri vaikeuden ja häiriön hoidossa.

Kelan kuntoutuspsykoterapia

Aikuisten yksilöpsykoterapian tarkoituksena on tukea asiakkaan työ- ja opiskelukykyä. Tähän päästään tukemalla yleistä psyykkistä toimintakykyä ja selviytymistä elämän sekä työn haasteiden kanssa. Mikäli työkykyisyys on heikentynyt, tätä pyritään palauttamaan. Kuntoutus auttaa mielenterveyden häiriöistä kärsiviä ihmisiä. Kelan kuntoutuspsykoterapia kestää 1-3 vuotta ja sitä haetaan aina vuodeksi kerrallaan. Kela korvaa ison osan psykoterapiamaksuista.

Yksilöohjaus

Keskustelemaan voi tulla myös ihan muuten vain, jos elämässä ja työssä on asioita, jotka mietityttävät. Esimerkiksi omia elämänvalintoja ja elämänsuuntaa voidaan työstää. Myös lievemmissä kriisitilanteissa jo 1-2 käynnistä voi olla apua mielen liikkeiden jäsentämiseen. Palveluihin kuuluu myös psykologista asiantuntemusta hyödyntävä työnohjaus terveydenhuollon ammattilaisille. Olen ohjannut alan ammattilaisia erityisesti liittyen työuupumuksen kuntouttamiseen.

Lyhytkestoinen psykoterapia

Psykoterapian kesto määräytyy asiakkaan tilanteen ja ongelman mukaan. Tyypillinen lyhytpsykoterapian kesto on 5-20 käyntiä. Lyhytpsykoterapia on ajallisesti rajattua, tiettyyn ongelmaan keskittyvää, itseymmärrystä vahvistavaa aktiivista vuorovaikutusta. Tässäkin määritellään tavoitteet yhteistyössä asiakkaan kanssa. Lyhytpsykoterapiassa voidaan käsitellä esim. tunne-elämän vaikeuksia, kriisejä ja takapakkeja elämässä, riippuvuuksia, työperäisiä ongelmia, konflikteja ihmissuhteissa, elämäntapamuutosta.

Tietoa minusta

Heli Nurmi

Työterveyspsykologin pätevyys 2020
Kognitiivinen psykoterapeutti YET 2016, Kelan oikeudet 2016
Psykologian maisteri 1998, laillistettu psykologi 1998
Ryhmänohjaajan koulutus 1994, Pedagoginen pätevyys 1996

Julkaisuni

Työuupumuksen itsehoito – kuinka kierrän karikot (2016)

Toimin Härmän Kuntokeskuksessa Työuupuneiden kuntoutuskurssien vastuuvetäjänä vuosina 2009-2016. Tähän kokemukseen sekä psykoterapeuttiseen osaamiseen perustuen kehitin työuupumuksen kuntoutukseen kognitiivispainotteisen kuntoutusmallin. Mallin pohjalta kirjoitin Kustannus Oy Duodecimin kanssa yhteistyössä itsehoito-oppaan työuupumuksesta toipumisen tueksi. Kirjan nimi on Työuupumuksen itsehoito – kuinka kierrän karikot (2016) Minua on haastateltu tästä johdosta eri medioihin ja haastatteluja löytyy hakukoneen avulla esim. yhdistämällä sanat psykologi ja Heli Nurmi.

Ota yhteyttä

Psykologi- ja psykoterapiapalvelut Heli Nurmi

Toimipisteet

Etävastaanotto

Kauhava (Ylihärmä)

SunFysiokulma
Päämajantie 4

Kauhava

Terveystalo Kauhava
Nikolaintie 6 A