Schedule a Visit

Nulla vehicula fermentum nulla, a lobortis nisl vestibulum vel. Phasellus eget velit at.

Call us:
1-800-123-4567

Send an email:
monica.wayne@example.com

Palvelut

Kognitiivinen psykoterapia

Kognitiivisessa psykoterapiassa tarkastellaan itselle haitallisia tai itseä kuormittavia ajattelutapoja. Näiden yhteyksiä ongelmallisiin kokemuksiin, tunteisiin ja toimintatapoihin tutkitaan yhteistyössä asiakkaan kanssa. Psykoterapiassa sovitaan myös yhdessä asiakkaan hyvinvointia tukevat tavoitteet, jotka ohjaavat psykoterapian kulkua. Ongelmanratkaisutaitoja kehitetään ja vahvistetaan terveyttä sekä hyvinvointia tukevia ajattelu- ja toimintatapoja. Uusia suhtautumistapoja harjoitellaan käytännönläheisesti arjessa. Suuntauksessa painotetaan sitä, että ajatukset, tunteet ja toiminta ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään. Asiakkaan tilanteen ja tarpeen mukaan käytetään tarvittaessa myös muiden psykoterapiasuuntausten lähestymistapoja. Kognitiivisesta psykoterapiasta on tutkitusti hyötyä monen eri vaikeuden ja häiriön hoidossa.

Kelan kuntoutuspsykoterapia

Aikuisten yksilöpsykoterapian tarkoituksena on tukea asiakkaan työ- ja opiskelukykyä. Tähän päästään tukemalla yleistä psyykkistä toimintakykyä ja selviytymistä elämän sekä työn haasteiden kanssa. Mikäli työkykyisyys on heikentynyt, tätä pyritään palauttamaan. Kuntoutus auttaa mielenterveyden häiriöistä kärsiviä ihmisiä. Kelan kuntoutuspsykoterapia kestää 1-3 vuotta ja sitä haetaan aina vuodeksi kerrallaan. Kela korvaa ison osan psykoterapiamaksuista.

Lisätietoa Kelan kuntoutuspsykoterapiasta
Psykoterapiaan hakeutuvan opas

Lyhytkestoinen psykoterapia

Psykoterapian kesto määräytyy asiakkaan tilanteen ja ongelman mukaan. Tyypillinen lyhytpsykoterapian kesto on 5-20 käyntiä. Lyhytpsykoterapia on ajallisesti rajattua, tiettyyn ongelmaan keskittyvää, itseymmärrystä vahvistavaa aktiivista vuorovaikutusta. Tässäkin määritellään tavoitteet yhteistyössä asiakkaan kanssa. Lyhytpsykoterapiassa voidaan käsitellä esim. tunne-elämän vaikeuksia, kriisejä ja takapakkeja elämässä, riippuvuuksia, työperäisiä ongelmia, konflikteja ihmissuhteissa, elämäntapamuutosta.

Yksilöohjaus

Keskustelemaan voi tulla myös ihan muuten vain, jos elämässä ja työssä on asioita, jotka mietityttävät. Esimerkiksi omia elämänvalintoja ja elämänsuuntaa voidaan työstää. Myös lievemmissä kriisitilanteissa jo 1-2 käynnistä voi olla apua mielen liikkeiden jäsentämiseen. Palveluihin kuuluu myös psykologista asiantuntemusta hyödyntävä työnohjaus terveydenhuollon ammattilaisille. Olen ohjannut alan ammattilaisia erityisesti liittyen työuupumuksen kuntouttamiseen.

Ryhmänohjaus

Kuntoutuskurssien ryhmiä olen vetänyt 18 vuoden ajan. Minulla on ryhmänohjaajan koulutus ja pedagoginen pätevyys. Hyödynnän ryhmien vetämisessä ryhmädynamiikkaa ja vertaistukea. Kehitteillä on työuupumuksesta toipumiseen ja työssä jaksamisen tukemiseen tähtäävä ryhmämuotoinen valmennusohjelma yrityksille ja vakuutusyhtiöille.

Luennointi

Luentojen sisällöt räätälöidään asiakkaan tarpeen mukaan. Luentojen aiheet liittyvät työssä jaksamiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin. Luentojen aiheita voivat olla esim. Työuupumuksen ennaltaehkäisy, Työssä jaksaminen, Tietoinen läsnäolo palautumisen tukena, Itsetuntemus, Oman jaksamisen kartoittaminen, Jaksamista tukevat ajattelu- ja toimintamallit, Stressinhallinta, Tunteiden käsittely, Huoliajatusten käsittely, Rajojen vetäminen ja jämäkkyys, Mielekkään elämän määrittely, Sairauteen sopeutuminen.